Kullanım Şartları

İSEDAK yayınlarının tüm fikri ve sınai kullanım hakları İSEDAK Koordinasyon Ofisine aittir. İSEDAK yayınları bireysel kullanım içindir, ticari amaçlı kullanılamaz. Bireysel kullanım amaçlı çalışmalar hariç olmak üzere, İSEDAK Koordinasyon Ofisinin izni olmadan İSEDAK yayınlarının baskı, fotokopi, CD vb yollarla fiziki veya elektronik çoğaltımı yapılamaz, tercüme edilemez ve ticari maksatla elektronik ortamda abonelere erişim imkânı sunulamaz.