İSEDAK Proje Finansmanı altında proje uygulama süreçlerine yönelik 10 Haziran – 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında bir dizi çevrimiçi eğitim programı düzenlenmiştir

İSEDAK Proje Finansmanının uygulama ve raporlama süreçlerine yönelik 10 Haziran – 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında haftalık olarak çevrimiçi eğitim programları düzenlenmiştir. Eğitim programları kapsamında proje personeline, uygulama sürecinde görevli aktörler ve sorumlulukları, izleme raporlarının hazırlanış yöntemi, projelerin görünürlüğü ve proje yönetim bilgi sisteminin işleyişi hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

– Birinci oturumun sunumu için tıklayınız.

– İkinci oturumun sunumu için tıklayınız.

– Üçüncü oturumun sunumu için tıklayınız.

– Dördüncü oturumun sunumu için tıklayınız.

– Beşinci oturumun sunumu için tıklayınız.